Home   >  Ekolube Informace   >  Legislativní informace

Legislativní informace

Společnost Ekolube s.r.o. splňuje všechny požadované podmínky dle následujících zákonů:

  • Zákona č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů. (včetně novely - zákon č. 352/99 Sb. a připravovaného zákona č. 356/2003 Sb.)
  • Zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a změně a doplnění některých dalších zákonů. (Posouzení shody výrobků)
  • Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb.
  • Zákon o obalech č. 477/2001 Sb.