Home   >  Služby

Služby

DODÁVKY MAZIV A PORADENSTVÍ V OBLASTI MAZÁNÍ

K dodávaným produktům a nejen k nim, nabízíme poradenství v oblasti tribotechniky, tedy oblasti týkající se jak samotných maziv, tak jejich způsobů aplikace. Týká se to především:

 • Diagnostiky požadavků a potřeb zákazníka.
 • Vytipování a návrh vhodného typu maziva pro daný třecí uzel.
 • Výběr vhodného ekvivalentního náhradního maziva v případě, že zákazník toto řešení považuje z nějakého důvodu za účelné a ekonomicky výhodné.
 • Zpracování cenové nabídky. včetně individuálních obchodních podmínek.
 • Stabilní cenové hladiny dodávaných produktů a služeb.
 • Distribuce kvalitních maziv od předních tuzemských i světových výrobců včetně speciálních maziv vlastní výroby.
 • Zabezpečení nestandardních maziv, které nejsou běžně na českém trhu zastoupena.
 • Prodeje kompletního sortimentu nalévaných olejů v sídle firmy.
 • Širokého doplňkového sortimentu autochemie, autokosmetiky, servisních prostředků, olejových filtrů, mazací techniky, prostředků na likvidaci ropných havárií, atd.
 • Operativního a pružného zásobování dle přání zákazníka (v případě potřeby do 24 hodin).
 • Dopravy na místo určení v celé ČR.
 • Dodávek maziv do zahraničí.

ROZBORY MAZIV

V rámci komplexní péče zabezpečujeme laboratorní rozbory maziv podle potřeb a požadavků zákazníka. Tato služba není podmíněna odběrem maziv od naší společnosti.

Servis rozborů maziv zahrnuje zejména:

 • Stanovení základních fyzikálně chemických ukazatelů maziv v naší laboratoři.
 • Kompletní rozbory maziv v akreditované laboratoři.
 • Vyhodnocení a posouzení parametrů rozboru a návrh dalšího řešení.

FILTRACE OLEJŮ

Jak pro naše, tak cizí zákazníky, provádíme službu filtrace použitého oleje, včetně vyhodnocení nečistot před a po filtraci.

K dispozici jsou dvě metody:

 • Průtoková filtrace filtrační jednotkou s průtokem až 30 l/min (podle viskozity oleje) a filtrační schopností do 5µm.
 • Bypasová mikrofiltrace do 1 µm se sběrem vlhkosti a vody.

VÝROBA MAZIV NA ZAKÁZKU

V některých případech, kdy pro některé aplikace nevyhoví běžně dostupná maziva a speciální maziva jsou příliš nákladná, připravujeme maziva na míru podle požadavků, které se vyskytují v daném třecím uzlu. Tímto způsobem lze dosáhnout vysoké ekonomiky provozu a bezporuchovosti zařízení. Tato maziva vyrábíme na základě dohody se zákazníkem buď jako malotonážní vary nebo také pouze v laboratorním množství.

LIKVIDACE UPOTŘEBENÝCH MAZIV

Na základě zákona č. 223 ze dne 12. srpna 2015, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 169/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů se od 1. října 2015 z § 38 zákona o odpadech vypouští písm. a) oleje a od tohoto dne se na oleje již nevztahuje zpětný odběr. S použitými oleji není  tedy již možné nadále nakládat v režimu zpětného odběru, ale pouze v režimu  nakládání s nebezpečnými odpady dle zákona o odpadech.

Podle zákonem provedené změny v oblasti upotřebených olejů se na naši společnost již nevztahuje povinnost zpětného odběru použitých olejů, a ani nejsme od 1. 10. 2015 k tomuto oprávněni.

Podle námi zjištěných skutečností se povinnost likvidace nebezpečného odpadu tímto přesouvá na toho, jehož činností odpad vzniká a tento je povinen předat oprávněné osobě. Doporučujeme tedy kontaktovat firmy, které se likvidací odpadů zabývají a mají k tomu příslušná oprávnění.

Například:

KAISERSERVIS  http://www.kaiserservis.cz/

ADC služby, http://www.adc-sluzby.cz/

ANBOS Brno, s.r.o. , V Aleji 113/20, 62000, Brno, Tel. +420545219036

V případě maloobchodního prodeje olejů je zákazník povinen zlikvidovat upotřebený olej prostřednictvím místně příslušné sběrny nebezpečných odpadů.