Čeština CZ English EN

Služby

Skvělá servisní a poradenská činnost na dodávaná i jiná maziva, konzultace mazacích problémů, náhrady maziv ze zahraničí, rozbory olejů s vyhodnocením jejich stavu, znalecké posudky a mnoho dalšího.

Zakázková výroba

V některých případech, kdy pro některé aplikace nevyhoví běžně dostupná maziva a speciální maziva jsou příliš nákladná, připravujeme maziva na míru podle požadavků, které se vyskytují v daném třecím uzlu. Tímto způsobem lze dosáhnout vysoké ekonomiky provozu a bezporuchovosti zařízení. Tato maziva vyrábíme na základě dohody se zákazníkem buď jako malotonážní vary nebo také pouze v laboratorním množství.

Dodávky maziv a poradenství
v oblasti mazání

K dodávaným produktům a nejen k nim, nabízíme poradenství v oblasti tribotechniky, tedy oblasti týkající se jak samotných maziv, tak jejich způsobů aplikace. Týká se to především:

 • Diagnostiky požadavků a potřeb zákazníka.
 • Vytipování a návrh vhodného typu maziva pro daný třecí uzel.
 • Výběr vhodného ekvivalentního náhradního maziva v případě, že zákazník toto řešení považuje z nějakého důvodu za účelné a ekonomicky výhodné.
 • Zpracování cenové nabídky. včetně individuálních obchodních podmínek.
 • Stabilní cenové hladiny dodávaných produktů a služeb.
 • Distribuce kvalitních maziv od předních tuzemských i světových výrobců včetně speciálních maziv vlastní výroby.
 • Zabezpečení nestandardních maziv, které nejsou běžně na českém trhu zastoupena.
 • Prodeje kompletního sortimentu nalévaných olejů v sídle firmy.
 • Širokého doplňkového sortimentu autochemie, autokosmetiky, servisních prostředků, olejových filtrů, mazací techniky, prostředků na likvidaci ropných havárií, atd.
 • Operativního a pružného zásobování dle přání zákazníka (v případě potřeby do 24 hodin).
 • Dopravy na místo určení v celé ČR.
 • Dodávek maziv do zahraničí

Rozbory maziv

V rámci komplexní péče zabezpečujeme laboratorní rozbory maziv podle potřeb a požadavků zákazníka.
Tato služba není podmíněna odběrem maziv od naší společnosti.

 • Stanovení základních fyzikálně chemických ukazatelů maziv v naší laboratoři.
 • Kompletní rozbory maziv v akreditované laboratoři.
 • Vyhodnocení a posouzení parametrů rozboru a návrh dalšího řešení.

Servisní služby a filtrace olejů

Podle potřeb a požadavků zákazníků provádíme servis olejových náplní v průmyslových strojích. Jedná se zejména o výměny olejů, čištění nádrží a tribodiagnostiku náplní.

Filtraci použitých olejů

Provádíme jako službu pro naše i cizí zákazníky, včetně vyhodnocení nečistot před a po filtraci.
K dispozici jsou dvě metody:

 • Průtoková filtrace filtrační jednotkou s průtokem až 30 l/min (podle viskozity oleje) a filtrační schopností do 5µm.
 • Bypasová mikrofiltrace do 1 µm se sběrem vlhkosti a vody.

Likvidace upotřebených maziv

Podle zákonem provedené změny v oblasti upotřebených olejů se na naši společnost již nevztahuje povinnost zpětného odběru použitých olejů, ani nejsme od 1. 10. 2015 k tomuto oprávněni. Podle zjištěných skutečností se povinnost likvidace nebezpečného odpadu tímto přesouvá na toho, jehož činností odpad vzniká a tento je povinen předat oprávněné osobě. Doporučujeme tedy kontaktovat firmy, které se likvidací odpadů zabývají a mají k tomu příslušná oprávnění.

V naší oblasti doporučujeme: KAISERSERVIS  http://www.kaiserservis.cz/ 
 

Občané mohou tento druh odpadu bezplatně odevzdávat na sběrných dvorech. Další možností je využít pravidelného svozu nebezpečného odpadu, které organizuje obec/ město.

Kontaktujte nás

Máte obecný dotaz, nebo Vás zajímá něco konkrétního? Neváhejte nás kontaktovat, obratem se Vám ozveme!
Mám zájem o spolupráci