Home   >  Ekolube Informace   >  Časté dotazy - FAQ

Časté dotazy - FAQ

Co je Ekolube Motor?

Ekolube Motor je přísada do motorového oleje. Jedná se o český výrobek prodávaný více jak 28 let, který prošel řadou testů, kde prokázal svoji jednoznačnou účinnost v oblasti mazání spalovacího motoru spočívající ve snížení tření, opotřebení a spotřeby paliva.

 

Jaký je rozdíl mezi přípravkem Ekolube Motor a jinými aditivy?

Ekolube motor není aditivum jako takové, protože nevylepšuje samotný motorový olej. Motorový olej zde slouží jako dopravce mazacích částic a jiných účinných látek ke kluznému povrchu. Po instalaci a zaběhnutí těchto látek se výrazně změní mikroreliéf a koeficient tření činných ploch, což vede ke snížení pasívních odporů v motoru a výraznému snížení opotřebení. Přísady Ekolube Motor neobsahují nepřípustné látky, které mohou poškodit motor nebo životní prostředí jako např. chlorované uhlovodíky, ani látky poškozující katalytická zařízení automobilu jako jsou fosfor, síra nebo sulfátový popel. Rovněž neobsahují žádné abrazivní minerální látky a kovové částice, které poškozují kluzné plochy a způsobují opotřebení. V tom všem se liší od některých typů aditiv prodávaných na našem trhu.

 

V čem spočívá funkce přísady Ekolube Motor?

Pozitivní funkci přísady v oleji zabezpečuje unikátní kombinace tuhých bílých maziv na bázi PTFE a hBN (polytetrafluorethylen a hexagonální nitrid bóru), jejichž spojení vykazuje tzv. synergický efekt, kdy obě složky spolu mají ještě lepší vlastnosti než každá zvlášť. U přísady Ekolube Motor Speed je navíc disperze těchto látek instalována ve speciálním syntetickém polárním oleji s excelentními antifrikčními vlastnostmi.

 

Jaký je rozdíl mezi Ekolube Motor a Ekolube Motor Speed?

Ekolube Motor je určen pro starší motory, kde požadujeme zejména snížit další opotřebení, vibrace, hlučnost, úniky oleje a zvýšit výkon motoru. Je doporučen při začínajícím opotřebení motoru nebo vyšším km nájezdu.

Ekolube Motor Speed je vhodný do novějších motorů nebo i motorů starších v dobrém technickém stavu, kde je prioritní dosažení snížení spotřeby paliva, emisí, ale i opotřebení a zvýšení výkonu motoru. Ekolube Motor Speed je navíc vybaven speciálním syntetickým základovým olejem s nadstandardními třecími vlastnostmi.

 

Proč jsou oba výrobky cenově rozdílné?

Cena u přípravku Ekolube Motor Speed je vyšší z důvodu použití velmi drahého speciálního základového oleje.

 

Mohu použít Ekolube Motor Speed i do staršího motoru?

Ano, ale můžete pozorovat mírně větší spotřebu oleje případně i vyšší hlučnost. Záleží na stavu motoru a jeho vůlích. Základový olej v tomto přípravku je totiž vyladěn na malé vůle v motoru, kdy zabezpečuje optimální koeficient tření.

 

Mohu naopak použít Ekolube Motor v novějším motoru?

Ano, motor určitě nepoškodíte, ale vzhledem k vyšší viskozitě základového oleje tohoto přípravku, může dojít k mírnému zvýšení spotřeby paliva. Případné vibrace a hlučnost motoru se mohou naopak snížit.

 

Kdy mám dát Ekolube Motor a Ekolube Motor Speed?

Ekolube motor doporučujeme aplikovat pokud zjistíte jisté projevy začínajícího opotřebení motoru (snížení výkonu, větší hlučnost motoru, průsaky oleje, kouřivost aj.) km nájezd není limitující.

Ekolube Motor Speed je možné aplikovat i u nového motoru a to již při 1. olejové výměně a u starších motorů, které ještě nejeví výše uvedené známky opotřebení.

 

S jakými oleji lze Ekolube Motor použít?

Ekolube Motor i Speed je vhodný do všech typů motorových olejů-minerálních, polosyntetických i plně syntetických, včetně tzv. olejů low-SAPS.

 

Je nutné před aplikací Ekolube Motor vyměnit olej?

Ano, doporučujeme přidávat přísadu při výměně motorového oleje a olejového filtru. Celkové množství náplně oleje a přísady v motoru nesmí přesáhnout vyznačený rozsah na olejové měrce.

 

Mohu nebo musím jet s autem ihned po aplikaci Ekolube Motor?

Záleží jen na Vaší potřebě. Můžete jet ihned po aplikaci nebo klidně za měsíc. Sedimentace částic v přípravku nehrozí.

 

Neztrácím při použití Ekolube Motor a Motor Speed záruku na motor od výrobce?

Pokud máte v servisní knížce od výrobce striktní zákaz použití doplňkové přísady do oleje, pak můžete mít opravdu problém s uplatněním reklamace v případě poruchy motoru. V opačném případě se ve sporných reklamacích vždy volá znalec v oboru, který určí jasnou příčinu poruchy. V případě, že by byla shledána skutečnost, že poruchu způsobil některý z našich výrobků, jsme na tuto situaci dostatečně pojištěni.

Pozn. Za 28 let prodeje výrobků Ekolube, nebyla uplatněna jediná oprávněná reklamace na naše výrobky.

 

Jak mám aplikovat Ekolube Motor a Ekolube Motor Speed?

Aplikaci obou typů přísad proveďte buď při nebo krátce po výměně motorového oleje a olejového filtru podle návodu na obalu, obecně v poměru 1 : 9 tedy v objemu 10% přípravku v doporučené náplni motorového oleje.

 

Jak často musím Ekolube Motor používat?

Přípravky Ekolube Motor doporučujeme používat alespoň po každých 50.000 km. Po této době se již snižuje účinnost přípravku. Počítáme-li 1. olejovou výměnu při aplikaci přípravku, pak by se měla aplikace opakovat při 3.olejové výměně.

 

Jaký je rozdíl mezi přípravky Ekolube Motor, Speed, Ekolube Plus a Ekolube M1?

Ekolube Motor je přípravek s nejdelší účinností vyroben na bázi suspenze PTFE a hBN v syntetickém motorovém oleji.

Ekolube Motor Speed je přípravek pro novější motory a motory v dobrém technickém stavu se stejnou dobou účinnosti jako Ekolube Motor. Je vyroben na bázi suspenze PTFE a hBN v unikátním polárním syntetickém oleji, který svojí molekulární aktivitou vytváří na povrchu kluzných ploch mazací film s velmi nízkým koeficientem tření čímž snižuje pasivní odpory v motoru.

Ekolube plus je přípravek pro jednorázovou aplikaci do oleje. Je vyroben na bázi suspenze PTFE, hBN a MoS2 ve směsi syntetických olejů.

Ekolube M1 je bezčásticová molekulárně aktivní látka vytvářející na kluzných plochách nestékavý ochranný film, který zabraňuje opotřebení zejména při startu a doběhu motoru. V těchto fázích provozu motoru je opotřebení až 80% celkového! Tento přípravek se již nevyrábí, pro aplikaci do nových motorů je nahrazen přísadou Ekolube Motor Speed.

 

Jaké balení Ekolube Motor nebo Ekolube Motor Speed mám použít do svého automobilu?

Vždy se řiďte podle objemu olejové náplně motoru. Obecné doporučení je cca 10% přípravku Ekolube a 90% motorového oleje.

Pro malé motory: Obal o obsahu 350ml je vhodný pro ošetření motoru s obsahem olejové náplně 3-4l.

Obal o obsahu 450ml je vhodný pro ošetření motoru s obsahem olejové náplně 4-5l.

 

Jak víte že to funguje?

Přípravek Ekolube Motor prošel řadou testů jak laboratorních strojních zkoušek, tak na plnorozměrných motorech, kde prokázal deklarované vlastnosti. Rovněž množství kladných ohlasů od našich zákazníků za celou dobu 28 let prodeje je pro nás významnou informací v tomto směru.

 

Co získám aplikací Ekolube Motor do svého auta?

Aplikací přípravku Ekolube Motor získáte především jistotu snížení opotřebení Vašeho motoru a motorového oleje až o 50%! Dalšími benefity, které se projeví v závislosti na okamžitém stavu motoru, jsou: snížení spotřeby paliva až o 5%, snížení emisí výfukových plynů až o 10%, snížení hlučnosti, zvýšení výkonu motoru.

Dalším významným benefitem je jistota prodlouženého dojezdu po náhodné náhlé ztrátě motorového oleje, a tím zvýšení vaší bezpečnosti a podstatné snížení nákladů na následnou opravu.

 

Mám jinou otázku, která tu není zodpovězena.

Neváhejte nás kontaktovat:  kontakt@ekolube.cz  Rádi Vám odpovíme.