Home   >  Značky   >  MOL   >  Čistící a odmašťovací prostředky

MOL Thermoclean 12 CC (10 l)

MOL Thermoclean 12 CC (10 l)

MOL Thermoclean 12 CC (10 l)

Koncentrát určený k čištění a proplachování teplonosných systémů.

Code: 2469
On stock : On stock
Manufacturer: MOL
Category:  
Speciální oleje

Price incl VAT:2 950 Kč

 

 

Koupit v e-shopu

Detail description

Parameters:
objem: 10.00 l
hmotnost: 10.00 kg
MOL THERMOCLEAN 12 CC je koncentrát určený k čištění a proplachování teplonosných systémů od koksovitých a pryskyřičných usazenin a sedimentů ,které vznikají při procesech ohřevu v těchto zařízeních. Speciální rafinát ,ze kterého je čistič vyráběn obsahuje antioxidační,protikorozní a pěnivostní přísady. Díky svým silným detergentním a dispersním účinkům zabraňuje dalšímu usazování kalů a sedimentů na vnitřních stěnách systémů. Použití: MOL THERMOCLEAN 12 CC se jako koncentrovaný systémový čistič doporučuje aplikovat do stávajícího teplonosného media v 3-5 % koncentraci objemu náplně. Jen u velmi znečistěných systémů ( v důsledku permanentního přetěžování, špatnou údržbou či neodborným provozováním zařízení…) je možno zvýšit koncentraci max. na 10%. Po zavedení čističe by měl systém dál pracovat v běžných provozních podmínkách (optimálně do provozní teploty 200°C) nejméně 4-5 dnů. Během tohoto procesu by měla být věnována zvýšená péče filtrům a filtračním zařízením,které jsou v systému. Při vypouštění je třeba dbát na to aby starý teplonosič byl odstraněn i z těžko dostupných míst okruhu aby nedošlo následně ke kontaminaci nové náplně. Fyzikálně - chemické vlastnosti: Vzhled – tmavá olejovitá kapalina Kinematická viskozita při 40°C, mm2/s 23,4 Bod vzplanutí (M), °C , minimum 196 Bod tuhnutí, °C , minimum - 36 Obsah sulfátového popela, % hm. 3,6 Conradsonův karbonizační zbytek , % 3 Hustota při 15°C, g/cm3 informativně 0,903

 

Ask the merchant

First name: *
Last name: *
Your e-mail: *
Subject: MOL Thermoclean 12 CC (10 l)
Ask: *

Required fields are marked with *.

Recommend this product

Your name: *
Recipient e-mail: *
Subject: MOL Thermoclean 12 CC (10 l)
E-mail intro:
Your remarks:

Required fields are marked with *.