Home   >  Značky   >  DF Partner s.r.o.   >  Provozní kapaliny   >  Chladící kapaliny

Antifreeze Happy Car G 11 (1 l, nalévaný)

Antifreeze Happy Car G 11 (1 l, nalévaný)

Antifreeze Happy Car G 11 (1 l, nalévaný)

Speciální koncentrovaná chladicí kapalina na bázi monoethylenglykolu modré barvy. V požadavcích na antikorozní a nemrznoucí ochranu odpovídá normě VW TL 774 C.

Code: 14555
On stock : On stock
Manufacturer: DF Partner s.r.o.
Category:  
Přípravky pro zimní provoz

Price incl VAT:84 Kč

 

 

Koupit v e-shopu

Detail description

Specification: VW TL 774 C

Parameters:
objem: 1.00 l
hmotnost: 1.00 kg
nalévaný: nalévaný
Charakteristika výrobku: Speciální koncentrovaná chladicí kapalina na bázi monoethylenglykolu. Obsahuje vysoce účinné inhibitory koroze pro ochranu chladicího systému motorových vozidel. Výměnná lhůta 2 - 3 roky (podle doporučení výrobce vozidla). V požadavcích na antikorozní a nemrznoucí ochranu odpovídá normě VW TL 774 C. Vzhled a vlastnosti: HAPPY CAR Antifreeze G 11 je kapalina modrozelené barvy, bez zápachu, hořké chuti. S vodou je mísitelná v každém poměru. HAPPY CAR Antifreeze G 11 je roztokem monoethylenglykolu s inhibitory koroze, stabilizátory, odpěňovačem a přísadou proti požití. Použití: HAPPY CAR Antifreeze G 11 je určen pro chladicí systémy spalovacích motorů, hlavně pak motorů z hliníkových slitin, používá se ředěný destilovanou nebo měkkou pitnou vodou na požadovaný bod tuhnutí. Upozornění: Plnou funkční způsobilost směsi lze zaručit jen při dodržení minimálně 33% koncentrace HAPPY CAR Antifreeze G 11 v používané chladicí směsi. HAPPY CAR Antifreeze G 11 nepoškozuje kovové materiály. Lakované povrchy je nutné při potřísnění omýt vodou. Doporučené ředění: 1 objemový díl HAPPY CAR Antifreeze G 11 a 2 objemové díly destilované vody pro bod tuhnutí -18 °C 1 objemový díl HAPPY CAR Antifreeze G 11 a 1,5 objemového dílu destilované vody pro bod tuhnutí -27 °C 1 objemový díl HAPPY CAR Antifreeze G 11 a 1 objemový díl destilované vody pro bod tuhnutí -36 °C Bezpečnostní opatření: Ve smyslu platných předpisů se jedná o látku zdraví škodlivou. Účinná látka (1,2 ethandiol) v něm obsažená je při požití jedovatá; kromě toho se vstřebává pokožkou a dráždí ji. Vzhledem k přísadě zamezující požití přípravku je však možnost otravy prakticky vyloučena. Při práci s přípravkem je třeba používat ochranné rukavice, nejíst, nepít a nekouřit. Po práci umýt ruce teplou vodou a mýdlem. První pomoc: V případě požití vyhledat lékařskou pomoc a předložit etiketu nebo obal výrobku.

 

Ask the merchant

First name: *
Last name: *
Your e-mail: *
Subject: Antifreeze Happy Car G 11 (1 l, nalévaný)
Ask: *

Required fields are marked with *.

Recommend this product

Your name: *
Recipient e-mail: *
Subject: Antifreeze Happy Car G 11 (1 l, nalévaný)
E-mail intro:
Your remarks:

Required fields are marked with *.